Cơ sở vật chất

123

Cơ sở vật chất của trường học

BEEs’ Elite School được thiết kế và xây dựng với tiêu chí thân thiện, hòa mình với thiên nhiên, các lớp học mở, an toàn và hiện đại. Trường có tổng diện tích 200m2 bao gồm: 1. Khu vực lớp học: Gồm